POKOJE W HAJNÓWCE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SEGMENTÓW GOŚCINNYCH FUNDUSZU 
SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (FSUSR) 
W HAJNÓWCE 
ZASADY REZERWACJI I WYNAJMU

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady związane z pobytem w segmentach
 gościnnych FSUSR oraz świadczonymi usługami.

1. Osobą reprezentującą FSUSR, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji 
związanych  z pobytem jest Administrator -  telefon 694 427 093.

2. Rezerwacji wynajmu segmentów można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 
22 629-79-37 lub e-mailowo pod adresem elektronicznym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dokonanie rezerwacji jest traktowane jako propozycja zawarcia umowy o pobyt 
do czasu opłacenia go w pełnej wysokości. Gwarancją potwierdzenia rezerwacji 
jest wpłata należnej kwoty najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku 
niewykorzystania rezerwacji wpłacona kwota podlega zwrotowi przelewem na wskazany 
numer konta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia o odstąpieniu od rezerwacji.

4. Doba w segmentach rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy 
o godz. 12:00 w dniu wyjazdu. Godzinę przyjazdu należy ustalić telefonicznie 
lub e- mailowo.

5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku u Administratora niezwłocznie 
po przyjeździe, który potwierdzony jest wpisem w książce meldunkowej. W związku
z tym, po przyjeździe należy udostępnić Administratorowi ważny dokument tożsamości. 
Podczas meldowania przekazane zostaną informacje dotyczące niniejszego regulaminu 
oraz wyposażenia i stanu technicznego segmentu. Przyjęcie przez gościa kluczy 
do segmentu jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem zasad regulaminu.

6. Opłatę za  pobyt należy uregulować przelewem na konto w BOŚ  62 1540 1157 2115 
6611 3276 0005, potwierdzenie dokonania wpłaty okazać w dniu przyjazdu. 

7. Przekazanie/zdanie segmentu może nastąpić wyłącznie Administratorowi.

8. Zagubienie kluczy od segmentu powoduje obowiązek opłaty w wysokości 
70,00 złotych. 

ZASADY KORZYSTANIA Z SEGMENTÓW:

1. Goście korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz w przypadku zaistnienia sytuacji 
wyjątkowych stosować się do wytycznych Administratora. 

2. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za ewentualne 
uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia w wynajmowanym segmencie i budynku, powstałe
zarówno z winy jego lub odwiedzających go osób. Szkody powstałe z winy gości rozliczane 
są na miejscu.

3. Goście powinni zawiadomić Administratora o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej 
wystąpieniu.

4. Do dyspozycji gości posiadamy 4 rowery, które można bezpłatnie wypożyczyć 
w miarę dostępności. Rezerwacje rowerów należy zgłaszać u Administratora. 

5. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu segmentu, 
o mocy przekraczającej 400W.

6.  Goście obowiązani są do nie zakłócania spokoju w budynku oraz zachowania ciszy nocnej 
od godziny 22.00 do 6.00.

7. W wynajmowanych segmentach nie ma możliwości przebywania zwierząt.

8. Dla osób, które przyjechały samochodem istnieje możliwość bezpłatnego parkowania z tyłu 
budynku. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony, FSUSR nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu pozostawionego na parkingu przez Gości.

9. Każdy segment sprzątany jest po jego opuszczeniu. W przypadku pobytu 14- dniowego  i dłuższego również po 7 dniu pobytu. Każde dodatkowe sprzątanie - na życzenie gości wymaga wniesienia opłaty Administratorowi w wysokości 50,00 złotych.

10. Znalezione przedmioty osobistego użytku pozostawione w segmencie przez wyjeżdżającego 
Gościa będą odesłane na jego koszt. W przypadku braku dyspozycji Gościa w tym zakresie 
Administrator zobowiązuje się przechowywać takie przedmioty przez okres trzech miesięcy, 
po upływie tego terminu zostaną one przekazane na cele charytatywne, bądź zniszczone. 

11.  Ewentualne uwagi, spostrzeżenia, odczucia prosimy zgłaszać bezpośrednio Administratorowi.

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna    998
Policja     997

Ogólny numer alarmowy    112 

Administrator    694 427 093

 

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!

© 2014 FSUSR